آموزشهای آکادمی IGD

دوره های زیبا شناسی چیست؟
5/5

هدف از دورهای زیبا شناسی این است که کسانی که می خواهنددر صنعت زیبای کار کنند،دانش و مهارت اولیه رابه دست آورند،در زمینه زیبای با گواهی های تایید شدهMEBتخصص پیدا کنند وقدم در یک حرفه موفق بگذارند .آکادمی ıGDبرای ایجاد حرفه ای در زمینه زیبای و زیبا شناسی ،دورهای حرفه ای برای کسانی که مایل به فعالیت هستند را ارءه میدهند.

فارغ التحصیلان بعد از اتمام دوره ها

بعد از اتمام دوره ها از جنبه عملی و اعتماد به نفس در سطحی هستن که میتواند در مجموعه خود شروع به کار کنند و برای جامعه مفید باشند!

فارغ التحصیلان بعد از اتمام دوره ها

بعد از اتمام دوره ها از جنبه عملی و اعتماد به نفس در سطحی هستن که میتواند در مجموعه خود شروع به کار کنند و برای جامعه مفید باشند!

علت انتخاب ما

به عنوان یک آکادمی درجه یک تلاش مدیران و اساتید ارائه بهترین آموزش هابا بروز ترین اطلاعات برای بالا بردن سطح پتانسیل هنر جوهای عزیز است

علت انتخاب ما

به عنوان یک آکادمی درجه یک تلاش مدیران و اساتید ارائه بهترین آموزش هابا بروز ترین اطلاعات برای بالا بردن سطح پتانسیل هنر جوهای عزیز است

مدرک بین المللی

میتوانند با این مدرک در سراسر جهان شروع به کار کنیید

مدرک بین المللی

میتوانند با این مدرک در سراسر جهان شروع به کار کنیید

مشاوره اکادمیIGD

سالانه صدها  هنر جو در دورهای حرفه ای و تخصصی ما فارغ التحیل میشوند و شروع به کار میکنند!

ما در عصری زندگی میکنیم که صنعت زیبای هر روز رو به پیشرفت هست و تمامی انسان برای خود ارزش بیشتری قائل میشوند و برای زیبا و آراسته دیده شدن در جامعه نیاز به افراد متخصصی دارند وآکادمی ما بسیار خرسند است  چون توانسته فراغ التحصیلان حرفه ای وارد بازار کار کند و از شروع کار هر روز در کنار عزیزان هستیم

علت انتخاب ما را آیا

دورهای پر طرفدار

آموزشهای عملی به هنر جویان عزیز که میخواهند دارای یک حرفه پر طرفدار باشند داده مشود و شما میتوانیید در کلاسهای شیفت صبح و عصر و حتی آخر هفته شرکت کنییدو ما این مسیر را برای عزیزان سهل و آسا ن خواهیم کرد

آمزشهای در صدر

826 ساعت مدرک درجه یک

همه روزه با کلاسهای گروهی

10ساعت در 2 روز

اموزش خصوصی

16 ساعت 4 روز

آموزش خصوصی

اگربخواهی رویاهات به واقعیت تبدیل کنی ما در کنارتان هستیم تابه یک آرایشگر حرفه ای تبدیل شوید!

Whatsapp